Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
70

I C 782/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Krzak Protokolant: Sylwia Rodak – Maciąg po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015r sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję Mienia Wojskowego i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I Nakazuje w celu uz
Czytaj więcej»

I C 324/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-02-01

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 324/18 UZASADNIENIE 1 W pozwie nadanym 16 stycznia 2018 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. (dalej „UFG”) wniósł o zasądzenie od W. R. kwoty 42.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 24 kwietnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu; 2 W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że dochodzona kwota wynika z roszczenia regresowego, jakie przysługuje Funduszowi wobec pozwanego – spraw
Czytaj więcej»

I Co 518/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2020-01-08

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wierzyciel, na rzecz którego w procesie o należność główną nabytą w drodze cesji zasądzono koszty procesu, nie może być uznany za wierzyciela pierwotnego w rozumieniu art. 29 ust. 5 ukk w stosunku do tych kosztów.
I Co 518/19 POSTANOWIENIE Dnia 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. w Opolu Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) z/s w K. z udziałem dłużnika Z. K. w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamila Kamińskiego w sprawie Km 1449/19 w postaci postanowienia z dni
Czytaj więcej»

II K 16/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 16/15 UZASADNIENIE T. M. pochodzi ze S. koło O. . Jako młody człowiek wyjechał do W. do pracy. Tam poznał M. S. , od którego wynajmował mieszkanie. Za jego pośrednictwem poznał T. W. (1) . T. W. (1) zaproponował T. M. , aby ten założył na swoje dane działalność gospodarczą. Za namową W. oskarżony założył działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą S. . Pewnego dnia T. W. (1) poprosił oskarżonego o dokumenty firmowe i numer konta bankowego T. M. , a oskarżony mu je przekazał.
Czytaj więcej»

II K 44/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolant: sekr. Grażyna Nowaczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 czerwca 2017 r. i 28 września 2017 r. sprawy M. P. (1) , syna S. i K. z domu B. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że w dniu 27 września 2016 r. w P. woj. (...) , nieumyślnie naraził M. P. (2) , M. P. (3) i P. B. na bezpośred
Czytaj więcej»

II K 53/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 53/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 maja 2017r. i 6 lipca 2017r. sprawy K. G. , syna J. i H. z domu Z. , ur. (...) w L. , oskarżonego o to, że: w dniu 27 stycznia 2017r. w N. , gm. K. , woj. (...) , stosował wobec aspiranta sztabowego M. I. , starszego aspiranta G. D.
Czytaj więcej»

II K 72/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 72/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dyczewska - Lizon Protokolant: St. Sekr. Sąd. Joanna Pluta Przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 roku sprawy Ł. W. , syna T. i B. z domu I. , urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 10 grudnia 2017 roku w P. woj. (...) znajdując się w stanie ni
Czytaj więcej»

II K 515/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 515/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka przy udziale prokuratora Piotra Michalaka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2017r. sprawy J. K. , syna J. i B. z domu K. , ur. (...) w L. oskarżonego o to, że: w dniu 14 września 2016r. w K. woj. (...) groził T. M. pozbawieniem życia przy pomocy broni, przy czym
Czytaj więcej»

II K 526/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2020-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 526/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka, sekr. Grażyna Nowaczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 czerwca 2017r. i 10 sierpnia 2017r. sprawy M. B. , syna J. i A. z domu S. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że: I w okresie od 28 października 2015r. do 26 lutego 2016r. w P. woj. (...) będąc pra
Czytaj więcej»

II K 534/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 534/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolantki: sekr. Grażyna Nowaczek i st. sekr. sąd. Monika Rak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 marca 2017 r., 13 kwietnia 2017 r. i 21 września 2017r. sprawy M. K. , syna M. i K. z domu T. , urodzonego (...) w L. oskarżonego o to, że w dniu 28 września 2016 r. P. woj. (...) , kierował w stanie ni
Czytaj więcej»