Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
12

I C 169/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wykładnia dyrektyw 72/166/EWG i 2009/103/WE przedstawiona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-514/16 oznacza, że prawo unijne nie zobowiązuje państw członkowskich do objęcia ochroną w ramach ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych przez pojazd bez związku z jego funkcją komunikacyjną. W żaden sposób nie można uzasadnić tezy, że prawo (...)
I C 169/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Marta Migora po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa B. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz B. K. kwotę 2451,38 ( 2451,38 ) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od te
Czytaj więcej»

I C 782/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Krzak Protokolant: Sylwia Rodak – Maciąg po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015r sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję Mienia Wojskowego i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I Nakazuje w celu uz
Czytaj więcej»

II K 16/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 16/15 UZASADNIENIE T. M. pochodzi ze S. koło O. . Jako młody człowiek wyjechał do W. do pracy. Tam poznał M. S. , od którego wynajmował mieszkanie. Za jego pośrednictwem poznał T. W. (1) . T. W. (1) zaproponował T. M. , aby ten założył na swoje dane działalność gospodarczą. Za namową W. oskarżony założył działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą S. . Pewnego dnia T. W. (1) poprosił oskarżonego o dokumenty firmowe i numer konta bankowego T. M. , a oskarżony mu je przekazał.
Czytaj więcej»

II K 301/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 301/15 UZASADNIENIE Aktem oskarżenia sporządzonym przez Komisariat Policji w B. , a następnie zatwierdzonym przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim S. G. został oskarżony o to, że w dniu 15 stycznia 2015 roku w miejscowości B. woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki N. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednio prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kraśniku sygn. akt IIK 1185/13 za kierowanie pojazdem mechan
Czytaj więcej»

I C 169/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 169/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 grudnia 2019 r. W pozwie wniesionym 28 czerwca 2019 roku B. K. reprezentowana przez fachowego pełnomocnika wniosła o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 2451,38 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 19 lipca 2018 r. do dnia zapłaty. Powódka wniosła także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że należący do powódki pojazd marki O. (...) został uszkodzony przez
Czytaj więcej»

I Co 85/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2020-05-05

Data publikacji: 2020-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Jeśli koszty procesu zasądzono po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie są one z mocy prawa objęte układem i możliwa jest ich egzekucja.
I Co 85/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2020 r. w Opolu Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Towarzystwa (...) S. A. w W. z udziałem dłużnika (...) .SA. (...) sp. z o.o. w R. w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamila Kamińskiego w sprawie GKm 94/2
Czytaj więcej»

I Co 146/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2020-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: O obciążeniu wierzyciela opłatą stosunkową na podstawie art. 29 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych decyduje data wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, a nie złożenia wniosku w tym przedmiocie.
I Co 146/19 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Opolu Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) sp. k. z/s w P. z udziałem dłużnika M. G. w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie R. G. w sprawie Km 31303/15 – postanowienie z 14 lutego 2019 r. w przedmioc
Czytaj więcej»

II K 16/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 16/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Gorgol Protokolant: sekr. sąd. Joanna Pluta w obecności prokuratorów Marcina Pytki, M. C. , M. M. i K. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 marca 2014r., 29 maja 2015r., 24 lipca 2014r., 11 grudnia 2014r., 15 stycznia 2015r., 30 kwietnia 2015r. i 27 sierpnia 2015r. sprawy T. M. , syna Z. i T. z domu B
Czytaj więcej»

II K 51/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Pluta w obecności prokuratora Krzysztofa Kręcisza po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 stycznia 2015r., 5 lutego 2015r. i 5 listopada 2015r. sprawy K. S. , syna T. i W. z domu K. , urodzonego (...) w L. oskarżonego o to, ż w dniu 8 stycznia 2014 roku o godz. 11.06 w miejsc
Czytaj więcej»

II K 51/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 51/15 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje: W dniu 8 stycznia 2014r. około godziny 11, S. S. (1) kierował samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) , drogą wojewódzką (...) w miejscowości P. . Wraz z nim na tylnej kanapie, za kierowcą podróżowała jego żona E. S. . W tym samym kierunku samochodem ciężarowym marki F. (...) o nr rej. (...) kierował K. S. . Pojazdy te poruszały się w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało administracyjne ograniczenie pręd
Czytaj więcej»