Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
78

I C 684/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Konior po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa Z. P. przeciwko M. P. o wydanie ruchomości I oddala powództwo; II przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie adw. K. C. wynagrodzenie w kwocie 2952 (dwa tysiące dziewięćset p
Czytaj więcej»

I C 782/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Krzak Protokolant: Sylwia Rodak – Maciąg po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015r sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję Mienia Wojskowego i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I Nakazuje w celu uz
Czytaj więcej»

I C 684/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 684/15 UZASADNIENIE W pozwie z 7 kwietnia 2015 r. sprecyzowanym w piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r. (k. 15; zob. postanowienie SO w Lublinie z 28 kwietnia 2016 r., II Cz 1535/15 – k. 26) Z. P. domagał się wydania przez M. P. (1) następujących psów i suk hodowlanych, które miały stanowić jego wyłączną własność: 1 E. – suka rasy york (5 lat); 2 K. – suka rasy york (1,5 roku); 3 S. – suka rasy york (5-6 lat); 4 S. – suka rasy york (5 lat); 5 G. – pies rasy york (5 lat); 6 B. – suka ra
Czytaj więcej»

I Co 518/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2020-01-08

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wierzyciel, na rzecz którego w procesie o należność główną nabytą w drodze cesji zasądzono koszty procesu, nie może być uznany za wierzyciela pierwotnego w rozumieniu art. 29 ust. 5 ukk w stosunku do tych kosztów.
I Co 518/19 POSTANOWIENIE Dnia 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. w Opolu Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) z/s w K. z udziałem dłużnika Z. K. w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamila Kamińskiego w sprawie Km 1449/19 w postaci postanowienia z dni
Czytaj więcej»

II K 16/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 16/15 UZASADNIENIE T. M. pochodzi ze S. koło O. . Jako młody człowiek wyjechał do W. do pracy. Tam poznał M. S. , od którego wynajmował mieszkanie. Za jego pośrednictwem poznał T. W. (1) . T. W. (1) zaproponował T. M. , aby ten założył na swoje dane działalność gospodarczą. Za namową W. oskarżony założył działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą S. . Pewnego dnia T. W. (1) poprosił oskarżonego o dokumenty firmowe i numer konta bankowego T. M. , a oskarżony mu je przekazał.
Czytaj więcej»

II K 44/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolant: sekr. Grażyna Nowaczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 czerwca 2017 r. i 28 września 2017 r. sprawy M. P. (1) , syna S. i K. z domu B. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że w dniu 27 września 2016 r. w P. woj. (...) , nieumyślnie naraził M. P. (2) , M. P. (3) i P. B. na bezpośred
Czytaj więcej»

II K 53/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 53/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 maja 2017r. i 6 lipca 2017r. sprawy K. G. , syna J. i H. z domu Z. , ur. (...) w L. , oskarżonego o to, że: w dniu 27 stycznia 2017r. w N. , gm. K. , woj. (...) , stosował wobec aspiranta sztabowego M. I. , starszego aspiranta G. D.
Czytaj więcej»

II K 72/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 72/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dyczewska - Lizon Protokolant: St. Sekr. Sąd. Joanna Pluta Przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 roku sprawy Ł. W. , syna T. i B. z domu I. , urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 10 grudnia 2017 roku w P. woj. (...) znajdując się w stanie ni
Czytaj więcej»

II K 80/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 80/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2 lutego 2016r., 31 stycznia 2017r. i 28 lutego 2017r. sprawy M. S. , syna B. i S. z domu N. , urodzonego (...) w O. , oskarżonego przez M. B. i Z. B. o to, że: dniu 22 października 2014r. w miejscowości K. , woj. (...) , dokonał uszk
Czytaj więcej»

II K 108/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2020-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 108/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolantki: sekr. Grażyna Nowaczek i st. sekr. sąd. Monika Korecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 czerwca 2017 r. i 17 lipca 2017r. sprawy M. J. , syna J. i I. z domu T. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że w okresie od 5 listopada 2010 roku do dnia 7 lipca 2016 r. w P. woj. (...) , w celu os
Czytaj więcej»