Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

I C 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
I C 43/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Sak po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko S. S. z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu L. L. Ć. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu. Asesor sąd
Czytaj więcej»

I C 43/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-07-17

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
Sygn. akt I C 43/18 upr. UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym 29 października 2016 roku powód (...) S.A. w W. żądał zasądzenia od S. S. kwoty 381,47 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od wymienionych w pozwie kwot cząstkowych. Powód wniósł także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usług, na podstawie której powód
Czytaj więcej»

I C 109/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

I C 109/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Marta Migora po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa M. K. przeciwko M. W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że nakazuje w dzia
Czytaj więcej»

I C 109/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-03-11

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/18 UZASADNIENIE W pozwie z 2 stycznia 2017 r. (pierwotna sygnatura akt I C1/17) powódka M. K. wniosła o uzgodnienie treści księgi wieczystej nr (...) obejmującej nieruchomość położoną w C. złożoną z działek gruntu nr (...) o łącznej powierzchni 1,46 ha poprzez wpisanie jej w dziale II w miejsce M. W. (1) . Powódka wniosła także o zabezpieczenie roszczenia poprzez wpis ostrzeżenia oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że powódka i pozwan
Czytaj więcej»

I C 26/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Marta Migora po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) (...) Towarzystwu (...) S.A. (...) (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) (...) Towarzystwa (...) S.A. (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz P. K. kwotę 17893,20
Czytaj więcej»

II K 72/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 72/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dyczewska - Lizon Protokolant: St. Sekr. Sąd. Joanna Pluta Przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 roku sprawy Ł. W. , syna T. i B. z domu I. , urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 10 grudnia 2017 roku w P. woj. (...) znajdując się w stanie ni
Czytaj więcej»

II K 194/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 194/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Rak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2018 r. sprawy L. P. , syna J. i D. z domu W. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 10 lutego 2018 roku w D. i P. W. woj. (...) usiłował dokonać skłusowania zwierzyny łownej przy użyciu wnyk, lecz zamierzoneg
Czytaj więcej»

II K 80/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 80/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2 lutego 2016r., 31 stycznia 2017r. i 28 lutego 2017r. sprawy M. S. , syna B. i S. z domu N. , urodzonego (...) w O. , oskarżonego przez M. B. i Z. B. o to, że: dniu 22 października 2014r. w miejscowości K. , woj. (...) , dokonał uszk
Czytaj więcej»

II K 301/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 301/15 UZASADNIENIE Aktem oskarżenia sporządzonym przez Komisariat Policji w B. , a następnie zatwierdzonym przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim S. G. został oskarżony o to, że w dniu 15 stycznia 2015 roku w miejscowości B. woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki N. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednio prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kraśniku sygn. akt IIK 1185/13 za kierowanie pojazdem mechan
Czytaj więcej»

II K 261/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 261/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Anna Dyczewska-Lizon Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bełcik, st. sekr. sąd. Joanna Pluta i prot. Agnieszka Kramek- Drag po rozpoznaniu na rozprawie: 5 października 2016 roku, 24 listopada 2016r., 2 marca 2017r., 10 kwietnia 2017r., 8 czerwca 2017r., 10 sierpnia 2017r., 7 września 2017r., sprawy K. P. syna M. i J. z domu W.
Czytaj więcej»