Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
78

II K 697/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-01-05

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 697/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Anna Jaguś Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka w obecności prokuratora Małgorzaty Mikulskiej, Piotra Kury po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 czerwca 2016r., 13 września 2016r. oraz 22 grudnia 2016r. sprawy: Ł. M. , syna J. i T. z domu I. , ur. (...) w O. , M. S. , syna M. i U. z domu S. , ur. (...) w P. , oska
Czytaj więcej»

II W 41/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.R. Marek Gorgol Protokolantki: st. sekr. sąd. Monika Korecka i sekr. Grażyna Nowaczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 lipca 2017 r., 18 września 2017 r., 25 września 2017 r. i 5 października 2017r. sprawy D. M. , syna Z. i I. z domu S. , urodzonego (...) w P. obwinionego o to, że: I w dniu 17 listopada 2016 roku ok
Czytaj więcej»

I C 26/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Marta Migora po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) (...) Towarzystwu (...) S.A. (...) (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) (...) Towarzystwa (...) S.A. (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz P. K. kwotę 17893,20
Czytaj więcej»

I C 26/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 26/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 31 stycznia 2017 roku powód P. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) (...) Towarzystwa (...) S.A. (...) (...) w W. na swoją rzecz kwoty 17.893,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 maja 2015 roku do dnia zapłaty. Powód wniósł także o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że 8 lipca 2014 r. zawarł ze (...) S.A. (poprzednia nazwa p
Czytaj więcej»

I C 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
I C 43/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Sak po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko S. S. z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu L. L. Ć. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu. Asesor sąd
Czytaj więcej»

I C 43/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-07-17

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
Sygn. akt I C 43/18 upr. UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym 29 października 2016 roku powód (...) S.A. w W. żądał zasądzenia od S. S. kwoty 381,47 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od wymienionych w pozwie kwot cząstkowych. Powód wniósł także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usług, na podstawie której powód
Czytaj więcej»

I C 324/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-02-01

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 324/18 UZASADNIENIE 1 W pozwie nadanym 16 stycznia 2018 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. (dalej „UFG”) wniósł o zasądzenie od W. R. kwoty 42.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 24 kwietnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu; 2 W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że dochodzona kwota wynika z roszczenia regresowego, jakie przysługuje Funduszowi wobec pozwanego – spraw
Czytaj więcej»

I C 684/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Konior po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa Z. P. przeciwko M. P. o wydanie ruchomości I oddala powództwo; II przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie adw. K. C. wynagrodzenie w kwocie 2952 (dwa tysiące dziewięćset p
Czytaj więcej»

I C 782/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Krzak Protokolant: Sylwia Rodak – Maciąg po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015r sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję Mienia Wojskowego i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I Nakazuje w celu uz
Czytaj więcej»

I C 684/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 684/15 UZASADNIENIE W pozwie z 7 kwietnia 2015 r. sprecyzowanym w piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r. (k. 15; zob. postanowienie SO w Lublinie z 28 kwietnia 2016 r., II Cz 1535/15 – k. 26) Z. P. domagał się wydania przez M. P. (1) następujących psów i suk hodowlanych, które miały stanowić jego wyłączną własność: 1 E. – suka rasy york (5 lat); 2 K. – suka rasy york (1,5 roku); 3 S. – suka rasy york (5-6 lat); 4 S. – suka rasy york (5 lat); 5 G. – pies rasy york (5 lat); 6 B. – suka ra
Czytaj więcej»